fbpx Vedic Mathematics Training Workshop - Purvi Uttar Pradesh Kshetra | VB Portal
chevron_leftback

Vedic Mathematics Training Workshop - Purvi Uttar Pradesh Kshetra

Vedic Mathematics Training Workshop - Purvi Uttar Pradesh Kshetra
reply Share
location_on Saraswati B.Ed. Mahavidyalaya
date_range 30-05-2019 10:00:00

Vidya Bharati Purvi Uttar Pradesh Kshetra, organised Vedic  Mathematics Training Workshop, in association with Bhartiya Siksha Samiti Kanpur Pranta.